Artister

Nya artister i 2019 :

Wegelius kammarstråkar,
konsertmästare Annemaria Åström

Saara Olarte, harpa

Con Brassica, hornseptett

Cecilia Damström, tonsättare

Pekka von Cräutlein

Stenhammarkvartett

Anders Storbacka, orgel

Inkoo Ensemble artister:

Nonna Knuuttila, violin | Konstnärlig ledare

Kiril Kozlovski, piano

Maija Linkola, violin

Carl Lee, altoviolin

Tomas Nuñez, cello

Isaac Rodrigues, klarinett

NonnaKnuuttila22

Nonna Knuuttila, violin | Konstnärlig ledare

Nonna Knuuttila (f. 1972) inledde sina violinstudier som 5-åring under Geza Szilvays ledning i Östra Helsingfors musikinstitut. Under åren 1978–87 studerade hon under Ari Angervos och Riitta Poutanens ledning i Västra Helsingfors musikinstitut och efter det som Seppo Tukiainens elev vid Sibelius-Akademins ungdomsutbildning och avdelningen för föreställande tonkonst.

Under åren 1988–92 var Nonna elev i Kuhmos Violinskola, där Zinaida Gilels, Ilja Grubert och Pavel Vernikov var hennes lärare. Efter att ha studerat i Rotterdams konservatorium i Holland sedan år 1992 avlade hon sitt diplom med utmärkt vitsord år 1999.

Knuuttila vann tredje pris i nationella Juhani Heinonen- violintävlingen i Jyväskylä 1986, samt i den internationella ”Vincenzo Bellini”- tävlingen tillsammans med pianisten Junio Kimanen i Caltanissetta i Italien år 1990.

År 1997 tilldelades hon ”Kammarmusikpriset 1997” vid De Doelens konsertcentrum i Rotterdam där hon uppträdde med en egen resital tillsammans med pianisten Sander Sittig.

Under åren 2000–05 var Knuuttila primas för den belgiska stråkkvartetten Kandinsky som konserterade regelbundet i Mellersta Europa och bandade in musik av bl.a. den flamländska kompositören Frits Celis för märket Phaedra.

Åren 2000–02 var Nonna förstaviolinist för den belgiska ensemblen ”Champ d’Action” som bandade in bl.a. Kaija Saariahos ”Solar”.

Knuuttila var stämledare för 2. violin under åren 2005–09 i Rotterdam Filharmonikerna som leddes av Valery Gergiev. År 2004 var hon konsertmästare för den belgiska Vlaamse Opera- orkestern.

Knuuttila bodde länge i Belgien (1999–2009) och konserterade regelbundet som solist och kammarmusiker runt om i Europa. År 2009–2018 bodde hon i Finland och arbetade 2011–2017 som lektor i violinspel vid Esbo musikinstitut. Knuuttila har fungerat som  konstnärlig ledare för Musik vid havet-festivalen i Ingå sedan 2007. Knuuttila är stämledare för 2. violin i den år 2010 grundade Le Concert Olympique- orkestern som leds av Jan Cayers Antwerpen, Belgien. Sedan 2018 är Knuuttila 2. violinens stämledare i Gävle Symfoniorkester.

Nonnas violin är en Vincenzo Panormo från år 1752.  

Kirill Kozlovski, piano

Kirill Kozlovski föddes 1981 i Mogilev. Han har studerat pianospel i Vitrysslands Musikakademi för Irina Semenjako och i Sibelius-Akademin för Matti Raekallio, Hamsa al-Wadi Juris Ilmo Ranta och Eero Heinonen. Kozlovski avlade musikmagisterexamen vid Sibelius-Akademins pianomusikavdelning våren 2005. Han har fortsatt sina studier vid Wiens musikhögskola som elev till Avo Kouyoumdjian. År 2017 utexaminerades Kozlovski till doktor i musik från Sibelius Akademins DocMus-avdelning, med ämnet Kontextualisering av Sjostakovitjs verk. Han har också kompletterat sina studier med flera mästarkurser med bl.a. Dmitri Bashkirov, Petér Nagy, Ivari Ilja, Ralf Gothóni och András Schiff om lärare.

År 2016 gavs sopranen Jenni Lättilä och Kozlovskis cd med Richard Wagners samlade solosånger ut (Siba Records). År 2017 gav Pilfink Records ut Kozlovskis första soloskiva «Shostakovich in Context», som utöver Sjostakovitjs musik också innehåller pianomusik av Ilari Kailan, Matei Gheorghiun och Mikko Nisula. Kozlovski medverkar också på två övriga skivor som getts ut år 2017: «Erik Fordell: Reflections of a river valley» (Alba Records) ja Yrjö Kilpinen: Uusia lauluja (Nova Records).
Kozlovski har haft framgång i både inhemska och utländska pianotävlingar. Han har vunnit första pris i pianotävlingen i Jyväskylä 2004 och i pianotävlingen “Ciutat de Mallorca” i Spanien 2003 och Chopin-centrets pianotävling i Paris 1998. År 2005 utsåg Finland Festivals Kozlovski till årets unga artist.

Han har uppträtt som solist och kammarmusiker vid många internationella musikfestivaler i bl.a. Frankrike, Tyskland, Schweiz, Estland och Spanien. Han har haft egna solokonserter förutom i Finland också i de andra nordiska länderna. Som solist har han spelat med Minsks filharmoniska orkester, stadsorkestrarna i Helsingfors, Willmanstrand och Uleåborg, Mellersta Österbottens kammarorkester, Tammerfors filharmoniska orkester, Jyväskylä Sinfonia och Symfoniorkestern Vivo. Han uppträder också regelbundet som lied-pianist både i Finland och utomlands. Han har uppträtt tillsammans med bl.a. Jorma Hynninen, Jekaterina Gubanova, Monica Groop, Arttu Kataja och Jenni Lättilä och studerat lied-ackompanjemang för bl.a. Dietrich Fischer-Diskau och Hartmut Höll.

Kiril_4_small

MAIJA LINKOLA, VIOLIN

Maija Linkola inledde som 4-åring sina violinstudier vid Västra Helsingfors musikinstitut under Riitta Poutanens ledning. Därifrån gick hon vidare till Igor Bezrodnys klass på Sibelius-Akademin. Ytterligare nyanser till sitt spel har Linkola hämtat bl.a. i USA hos Zinaida Gilels och i Berlin hos Ilan Gronich.

Linkolas far, kompositören och jazzpianisten Jukka Linkola, uppmuntrade henne till en karriär inom musiken. Hon fick redan som ung bekanta sig med olika musikstilar och uppträda mycket som solist för bl.a. Helsingfors stadsorkester, Tapiola Sinfonietta och Finlands nationaloperas orkester. Maija Linkola är första violinist vid Finlands nationaloperas orkester. Hon har också gästat operascenen som violinsolist i Cirkopera-verket. Utöver sitt arbete i orkestern har Maija Linkola ett hängivet intresse för all slags musik och hon uppträder både som kammarmusiker och som medlem i jazz- eller rockband.

Stråkensembler som Linkola har samlat ihop och lett har spelat på ett flertal skivor samt i filmer. Som exempel kan nämnas Panu Aaltios musik i filmerna Metsän tarina och Järven tarina. De senaste kammarmusikprojekten där Linkola har förenat klangvärldar från den klassiska musiken och jazzen är bl.a. Sid Hille Camerata- ensemblens ”Farbformen” och Aili Ikonens ”Piirrä Minut”, som båda har getts ut på skiva.Maija har ett speciellt förhållande till bandet “Nasevat kurtut” som redan under ett decennium har haft  regelbundna spelningar.

MaijaLinkola2015

Carl Lee, altviolin

Carl Lee har uppträtt som solist på altviolin och fungerat som kammarmusiker redan från unga år. Hans första uppträdande i Sydney, Australien var i en ålder av 9 år. År 2014 innehade Lee ett altviolin-stipendium inom Sydney Symphony Orchestras stipendiatprogram. Han har uppträtt både lokalt och internationellt med Sydney Symphony Orchestra och hade även tillfället att delta och uppträda med orkestern på dess Kina-turne. År 2015 deltog han i Verbier Music Festival i Schweiz samt i Great Mountain Festival i Korea där han hade möjligheten att samarbeta med några av världens främsta musiker.

Lee uppträder regelbundet på festivaler i många länder som tex på Vigelandsmuseet i Oslo och Rio de Janeiro i Brasilien. Han segrade i Tertis Concourso altviolin-tävlingen i Saltzburg 2016, samma år som han under Gstaad Menuhin -festivalen spelade i festivalorkestern under ledning av Neeme Järvi. Han studerar nu för magisterexamen i altviolin under professor Thomas Riebl på Mozarteum Salzburg och uppträder regelbundet som stämledare för altviolin med Haydn Philharmonia i Wien. Lee fungerar även som vice stämledare vid Finlands Nationalopera.

CarlLee_MG_2553

Tomas Nuñez, cello

Tomas Nuñez inledde sina cello studier som 6-åring vid Ålands musikinstitut, varifrån han övergick till konservatoriet i Åbo och senare till Sibelius-Akademin. Som lärare har han haft Jacob Lind, Timo Hanhinen, Hannu Kiiski och Marko Ylönen. Han har deltagit i ett flertal mästerkurser både i Finland och utomlands.

Förutom solokonserter har Tomas uppträtt som solist för Åbo Filharmoniska Orkester, Saimaa Sinfonietta, Joensuu stadsorkester, Mellersta Österbottens kammarorkester, Villmanstrand stadsorkester, Oulu Sinfonia, Sinfonia Lahtis, Finska Nationaloperans orkester och Helsingfors stadsorkesters solist. Därtill har han uppträtt både som orkester- och kammarmusiker i Finland och i bl.a. Åland, Grönland, USA, Tyskland, Tjeckien, Japan, Kina och Ryssland.

Tomas Nuñez spelar i Postiglione-kvartetten som år 2009 vann den internationella Night and Sun-stråkkvartettstävlingen i Rovaniemi. År 2010 vann han både första pris och publikpriset i Åbo XI cellotävling. Han belönades också för bästa uppförande av tävlingens beställningsverk. Tomas arbetade i Nationaloperans orkester, först som andra solocellist 2010 och sedan som första solocellist 2011. Sedan år 2015 arbetar han som första solocellist för Helsingfors stadsorkester, och sedan hösten 2017 fungerar han som första solocellist i Radions symfoniorkester.

Nuñez spelar på Radions symfoniorkesters Lorenzo & Tomaso Carcassi-cello från år 1779.

tomas

Isaac Rodriguez, klarinett

Isaac Rodriguez är en mycket mångsidig musiker vars breda repertoar innefattar både uppträdanden med moderna och historiska instrument. Rodriguez föddes i Barcelona 1978 och inledde sina musikstudier i Conservatori Professional de Música de Badalona. Senare studerade han under klarinettisten Michel Lethiecs ledning vid Consevatoire National de Région de Nicessä. Han tog sin examen med utmärkta vitsord och deltog i bl.a. Hans Deinzers (Tyskland) och Charles Neidichs (USA) mästerkurser.

De senast åren har han kommit på första plats i flera kammarmusiktävlingar och hållit många solokonserter. År 1999 vann han första pris i den viktiga spanska Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España-tävlingen och några månader senare kom han på tredje plats i den internationella Jugend Musiziert-tävlingen (Weimar 1999). Tillsammans med Miró Ensemblen har han vunnit både första pris och publikpriset i ARD Munich-tävlingen år 2001.

Rodriguez har varit första klarinettist i orkestrarna Orquesta Ciudad de Granada och Orquesta Sinfonica de Castilla y Leon. Nuförtiden arbetar han som lärare i klarinett och kammarmusik i Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona och han har även undervisat flera ungdomsorkestrar som t.ex. National Youth Orchestra of Catalunya sekä Youth Orchestra National of Spain. Han är första gästande klarinettist för Orquesta del Gran Teatre del Liceu och Les Musiciens du Louvre-Grenoble och första klarinettist för BandArt Orchestra.

Isaac R 1

Saara Olarte, harpa

Wegelius Kammarstråkar, konsertmästare Annemarie Åström

https://www.mwi.fi/sv/wks/

Con Brassica, hornseptett

www.conbrassica.com

Cecilia Damström, tonsättare

ceciliadamstrom.com

Förmågan att kunna tänka och känna ­ egenskapen att kunna kombinera dessa två, är vad som skiljer oss människor från andra arter på denna jord. Detta strävar tonsättaren Cecilia Damström (f.1988) efter med sin musik; att få lyssnaren att tänka och känna.

Uppvuxen i Helsingfors i en flerspråkig familj, har intresset för språk och möjligheten att kombinera dessa varit en del av Damströms kompositionsarbete från början. Med en bakgrund som utbildad klassisk pianist samt ett stort intresse för teater, är det naturligt att harmoni, riktning, musikaliskt drama samt expressivitet är närvarande i hennes musik.
Damström är sedan 2014 utexaminerad tonsättare från Tammerfors yrkeshögskola där hon studerat för Hannu Pohjannoro . För tillfället avlägger hon sin masterexamen vid Musikhögskolan i Malmö under ledning av Luca Francesconi . Hon har även fått inspiration under sina många resor till mästarkurser runtom Europa. Hon är residenstonsättare för Kokonainen Festivalen i Finland. Sedan 2014 har hon arbetat med beställningar för olika ensembler och festivaler. Hennes musik har uppförts av bl.a. Jyväskylä Sinfonia. Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto har stött hennes studier och konstnärliga arbete

Cecilia Damström

Pekka von Cräutlein

Anders Storbacka, orgel

Anders Storbacka (f.1956 i Jakobstad) studerade vid Sibelius-Akademin 1975-79. Hans lärare i orgelspel var Kaj-Erik Gustafsson och i pianospel Kauko Kuosma. Kantor-organistexamen 1978. Orgeldiplom 1987 efter privata studier för Kari Jussila. Storbacka har arbetat som kantor i Kyrkslätt, Dragsfjärd och Ingå.

Han har spelat ca 75 orgelkonserter och gett ut två CD-skivor: ”Orgelmusik i Fagervik” inspelad på Finlands äldsta spelbara orgel, och ”Orgelmusik i Snappertuna” inspelad på en historisk estnisk orgel från 1884.

Anders Storbacka