Ingå kyrka. foto Laura Taskinen

Ingå kyrka
Ola Westmans allé 12
10210 Ingå

Tillgänglighet: Inga trappor, lätt att nå.
www.ingaforsamling.fi

Fagervik kyrka

Bruksgatan, 10250 Fagervik

www.fagervik.fi

Wilhelmsdal

Ola Westmans allé 1, 10210 Ingå

Hembygdsgården

Idrottsvägen, 10120 Ingå

Kulturcentrum Holken

Ingarskilavägen 14, 10120 Ingå

www.kulttuurikeskusholken.fi