MUSIK VID HAVET 12–14.6.2020

Arbetet med nästa sommars program har nyss börjat, men såväl vokala som instrumentala inslag liksom lokala artister kommer att Ingå. Också 250-årsjubilaren Ludwig van Beethoven och hans samtida får sin beskärda del. Jan Söderblom hoppas också att kunna väcka till samhälleligt medvetande i synnerhet vad gäller miljöfrågorna och Östersjön. “