Ingå kyrka
Ola Westmans allé 12
10210 Ingå

Tillgänglighet: Inga trappor, lätt att nå.
www.ingaforsamling.fi

Bistro Lande

Köpcentrum Strand, Strandvägen 3

Bågaskär,
Sjöräddingssällskapets verksamhetscenter

Observera: konserten är inte lämplig för rörelsehindrade

Fagervik bruk

Gamla sädesmagasin

Fagervik kyrka

Fagervik röda träkyrka utgör brukets centrum. Kyrkan stod klar år 1737, klockstapeln och släktens gravkapell tillkom år 1766.