Lördag 10.6.2023 kl 12
Tro på Framtiden!

Aija Kaski, Håll Skärgården Ren rf
Bettina Sågbom
Carina Hedberg, Blastr Green Steel
Eva Sandås, Sjöbjörnarna rf
Mats Westerbom, Luke
Saara Kankaanrinta, Baltic Sea Action Group
Satu Hassi
Ulla Rosenström, John Nurminen stiftelse

Aija Kaski

Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsledare Aija Kaski har en lång karriär bakom sig inom arbetet för rena vattendrag. Hon har varit verksamhetsledare i HSR rf sedan 2011 och jobbat med vattenmiljöfrågor och projekt i föreningen sedan 1995.

Under sin karriär har hon sett hur skyddet av vattendrag blivit viktigare och mer uppskattat i samhället. Hon älskar både hav och sjöar och anser våra unika vattendrag och deras välmående värt all tid, möda och resurser vi har att ge. Livet utan vatten är omöjligt.

https://www.hallskargardenren.fi/sv

Bettina Sågbom,
foto Lee Wassell

Bettina Sågbom är journalist och programledare i debattprogrammet Slaget efter tolv på radio (Yle Vega). Hon skriver också regelbundet kolumner och reportage i Nordens äldsta båttidning, Frisk Bris.

Hon är född och uppvuxen i Hangö, och tillbringar somrarna i sin segelbåt, som hon seglar i Östersjön tillsammans med sina hundar, Ester och Wilda. Vintertid åker hon gärna långfärdsskridskor på havsis.

Carina Hedberg

Carina Hedberg började på Blastr Green Steel från början av april som Affärsutvecklings- och hållbarhetsdirektör. Hedberg har en stark meritlista inom olika affärsdiscipliner som kombinerar ny affärsutveckling, grön finansiering och hållbarhet, alla områden som är nödvändiga för att etablera den finska verksamheten och utveckla det gröna stålverket och den integrerade vätgasproduktionsanläggningen i Ingå.

 

Innan hon började på Blastr Green Steel arbetade hon bland annat som senior hållbarhetsrådgivare i Greenstep, som partner i revisions- och konsultföretaget KPMG och finansiell rådgivare vid utrikesministeriet.

Eva Sandås

Eva Sandås representerar Sjöbjörnarna, en långfärdssegelförening, som stöder sina ca 3000 medlemmarnas båtintresse på många sätt. Föreningen vill vara en föregångare då det gäller miljövänligt båtliv. Hon är ordförande i Sjöbjörnarnas miljökommitté och till utbildningen är hon teknologie licentiat (Pappers- och kartongframställningens processer).

Sjöbjörnarna

Mats Westerbom

Mats Westerboms anknytning till Östersjön är lång och mångsidig. Till hans utbildning är han ekonom och biolog och han har arbetat som naturvårdsbiolog på Forststyrelsen, varit lektor i kustzonsförvaltning och arbetar numera som specialforskare på Naturvårdsinstitutet. Genom hans dagliga arbete med östersjöfrågor, ligger hans nisch och intresse i gränssnittet mellan ekosystemekologi och förvaltning. Mats är också ivrig naturfotograf, och har tillbringat mycket tid under vattenytan och dokumenterat Östersjön i bild.

https://www.luke.fi/sv

Saara Kankaanrinta

Baltic Sea Action Groups grundande medlem och styrelseordförande Saara Kankaanrinta, är en ledande miljöpåverkare och brinner för naturvård. Hon är ett bra exempel på en mångsidig aktör som använder sin expertis flitigt för att stävja klimatförändringar och naturförluster. Kankaanrinta är involverad i Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens forsknings- och interaktionsverksamhet inriktad på biologisk mångfald.

Som Baltic Sea Action Groups styrelseordförande kombineras Kankaanrintas miljöverksamhet med universitetets huvuduppgifter, det vill säga forskning, spridning av forskningsinformation samt mångsidig samhällelig påverkan. Hon har lyckats mobilisera människor, idéer och resurser samt samarbete på olika nivåer i samhället, från icke-statliga organisationer till näringsliv och politik.

Baltic Sea Action Group

Satu Hassi

Den långvariga riksdagsledamoten, tidigare miljöministern och europaparlamentarikern Satu Hassi har arbetat framförallt med frågor kring klimat- och energipolitik, men också med andra miljöfrågor som EU:s luftkvalitets- och kemikaliepolitik. Till sin utbildning är Hassi teknologie licentiat (elektroteknik).

I egenskap av ordförande för riksdagens miljöutskott samt medlem av jord- och skogsbruksutskottet  har Hassi också blivit förtrogen med frågor som gäller skyddet av Östersjön. Satu Hassi har personligen ett förhållande till Östersjön via den yttre skärgården i Finska viken samt Sastmola i Satakunta.

Ulla Rosenström

Ulla Rosenström (FT) är havsmiljöchef för John Nurminens Stiftelse. Rosenström tog examen vid Helsingfors universitet med huvudämne i marinbiologi och 2019 disputerade hon i användningen av miljöinformation. Innan John Nurminens Stiftelse har hon arbetat i regeringskansliet med att följa genomförandet av regeringsprogrammet och som forskare vid Finlands Miljöcentrum.

På fritiden trivs Ulla Rosenström i sin sommarstuga i Kasnäs och att segla med vänner i Skärgårdshavet. De senaste åren har hennes observationer av Östersjön varit begränsad till ytan, men efter att ha flyttat till stiftelsen har hon börjat förnya sitt dyklicens för att återgå till sin älskade ungdomshobby.

John Nurminen Stiftelse